Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2011

sup
Zostawiam tu kawałek siebie, idę i już nie wrócę.
Reposted bydaisiesmaishapatrycjawnotocoumre20wrzesniasidestorywiks
sup
Bolesne jest tracić wszystko, w co się wierzyło
— Marek Hłasko, "Bohaterowie są znużeni"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaHaxi69 Haxi69

September 11 2011

sup
Jesteś wyjątkowy jak mleczyk w epoce lodowcowej . ; **
Reposted fromcrazygirl crazygirl
sup
4421 176d
Reposted fromjajebie jajebie viaCuukierek Cuukierek
sup
Oczy pieką i kłuje w gardle, gdy tylko pomyślę, jak szczęśliwa byłabym mając Ciebie.
— a nie mam
Reposted fromdepresja depresja viaCuukierek Cuukierek
sup
2785 f08a
sup
4230 6e8c
sup

Mam dosyć iść tak gdzieś bez planów wciąż od nowa, zaczynać coś - nie kończyć.

Reposted frommnu mnu viaCuukierek Cuukierek
sup
Z czasem dowiadujemy się kim dla kogo jesteśmy i ile znaczymy.
Reposted fromwistful wistful viaCuukierek Cuukierek
sup
sup
Niedobór witaminy C...iebie.
Reposted fromiloveyou iloveyou vianegacja negacja
sup
1521 1563
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja viakiks kiks
sup
Co jeszcze się musi wydarzyć, żeby potrafiła z Ciebie zrezygnować?
Reposted bymalazadymiaraniewidkaakonwaliaeespoirmilivanilikoloryzacjatastewordsgdysiemialoszczescie
sup
1077 3b57 500
Reposted fromklodia klodia vianegacja negacja
sup
3872 056a
Reposted from654675674 654675674 viaEvowe Evowe
sup
No przecież nie napiszę Ci: "hej, smutno mi bez Ciebie strasznie".
Reposted fromkatalama katalama
sup
''W górę szkło, wypijmy za błędy'' - Za dużo tych błędów, nie chce skończyć jak alkoholik...
— yt
Reposted fromgoraca-czekolada goraca-czekolada
sup
wiesz co się liczy? dzwonek gdy stoisz przy tablicy. 
— :D
Reposted fromgoraca-czekolada goraca-czekolada
sup

Nie przepłyniesz oceanu dopóki nie odważysz się stracić z oczu widoku brzegu.

— Krzysztof Kolumb
sup
7936 fd68 500
Reposted fromhellyeah hellyeah viaconsequence consequence
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl